Nem og hurtig stiftelse af ApS

Hvis du overvejer at starte en virksomhed i Danmark, er du måske i tvivl om, hvilken type virksomhed du skal oprette. En af mulighederne er et privat aktieselskab, ApS. Her er, hvad du skal vide om stiftelse af ApS i Danmark.

Stiftelse af ApS kræver, at du indskyder mindst 40.000 DKK i kontanter eller aktiver som aktiekapital. Du skal også udarbejde et stiftelsesdokument, et sæt vedtægter og et aktionærregister. For at få dit ApS registreret hos Erhvervsstyrelsen skal din selskabskapital godkendes.

Hvis du overvejer at oprette dit eget aktieselskab eller ApS, er der nogle få ting, du bør vide, før du går i gang. Du kan med fordel for hjælp med alt det nødvendige papirarbejde og de nødvendige krav for at få din virksomhed registreret og få den til at køre problemfrit.

Aktiekapital er en vigtig faktor, når du opretter et ApS. Dette henviser til den samlede værdi af alle de aktier, der er udstedt af virksomheden. Størrelsen af den aktiekapital, som du skal rejse, afhænger af den type og størrelse af virksomhed, du planlægger at oprette.

Når din aktiekapital er blevet bekræftet, kan man derefter hjælpe dig med at registrere din virksomhed hos de relevante myndigheder. Dette vil sikre, at alt er i orden, og at din virksomhed er lovligt registreret.

Hvis dette lyder som noget for dig, så finder du her alt om stiftelse af ApS – https://nemselskab.dk/produkt/anpartsselskab/. 

 

Online stiftelse af Aps og stiftelsesdokument

Hvis du overvejer stiftelse af ApS, bør dit første skridt være at finde en troværdig og erfaren virksomhedsrådgiver. Din rådgiver vil hjælpe dig med at udarbejde alle de nødvendige selskabsdokumenter i overensstemmelse med selskabsloven. De vil også tage sig af registreringsprocessen hos Erhvervsstyrelsen.

Med et ApS har du begrænset ansvar for din virksomheds gæld og forpligtelser. Det betyder, at du ikke vil blive holdt personligt ansvarlig, hvis din virksomhed ikke kan betale sin gæld. Men det er vigtigt at huske, at begrænset ansvar ikke betyder, at din virksomhed er fritaget for alt ansvar.

Et stiftelsesdokument er et dokument, der indeholder grundlæggende oplysninger om et selskab, og som skal bruges til registrering, før dannelsen af et ApS er gyldig. Stiftelsesdokumentet skal underskrives af alle virksomhedens stiftere og skal bekræftes af en notar uden stiftelse af ApS. 

Obligatorisk indhold i et stiftelsesdokument indbærer bl.a. stiftere, som er fysiske personer skal oplyse deres navn og adresse. Juridiske personer, som for eksempel selskaber, skal oplyse selskabsnavn, adresse og CVR-nummer. Stiftelsesomkostninger, som er en angivelse af, om selskabet overholder stiftelsesomkostningerne. Hvis dette er tilfældet, skal de anslåede omkostninger hertil oplyses. 

Tegningskursen er den kurs, der skal betales for at tegne nye anparter eller aktier i selskabet. Kursen anvendes for eksempel ved kapitalforhøjelse, og når en investor foretager en investering. 

Fristerne angiver, hvornår anparterne i selskabet senest skal være tegnet, altså senest skal være købt, samt hvornår indbetalingen senest skal være fundet sted.

Retsvirkningsdato, som er datoen, der angiver, hvornår selskabet har retsmæssig virkning. Retsvirkningen indtræder ved underskrivelse, medmindre andet er angivet.